18 June 2020
Nyhet

Miljardkostnader för löst grus på vägarna

grus1 Foto: Sveriges MotorCyklister
trafikverket Foto: Trafikverket
Grus på belagda vägar orsakar varje år flera MC-olyckor där föraren skadas allvarligt. Enligt Trafikverkets egna beräkningsmodell har grusolyckorna kostat nära sex miljarder kronor mellan 2014-2019.

Sveriges MotorCyklister har gått igenom statistiken från Trafikverket och enligt dem är grus den bidragande faktorn i var fjärde olycka utanför tätort där en motorcyklist skadats allvarligt. Gruset kommer ofta från pågående eller avslutade vägarbeten.


Kostnaden är nästan
sex miljarder kronor
för skadade personer


En allvarligt skadad person kostar 11 900 000  kronor enligt Trafikverkets egna beräkningsmodell. SMC har gått igenom statistiken i STRADA, som är Transportstyrelsens databas för olyckor, och sett att 1 387 personer skadats svårt. 489 olyckor har skett där grus varit den bidragande orsaken.

Det motsvarar totalt 5 819 100 000, det vill säga nästan sex miljarder kronor.


Foto: Sveriges MotorCyklister


Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten, säger SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen. Det finns lagningsmetoder som används i andra länder och som borde fungera i Sverige.

Utomlands förekommer knappast löst grus på belagda vägar. Om en vägbana rivs upp och blir en grusväg under reparationen stängs den nästan alltid av för trafik, säger Christensen. 


Foto: Jesper Christensen, generaldirektör Sveriges MotorCyklister

Även Riksförbundet M, som representerar Sveriges bilister är kritiska till gruset på vägarna. Kostnaderna för skadade bilrutor på grund av stenskott har fyrdubblats de senaste femton åren. Bara under 2017 blev kostnaden för stenskott på bilrutor 1,6 miljarder kronor.Foto: Riksförbundet M Sverige

I ett gemensamt pressmeddelanden skriver Sveriges MotorCyklister och Riksförbundet M Sverige att kostnaderna är orimliga.

Varken SMC, eller Riksförbundet M Sverige anser att det är rimligt att fordonsägarna ska betala för brister i vägunderhåll genom våra försäkringspremier.