04 February 2021
Förarbevis för vattenskoter

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast idag

batkorkort4 Foto: Getty
Idag är sista dagen för att lämna in synpunkter vad det gäller förarbevis för vattenskoter. Om förslaget går igenom börjar de nya reglerna gälla den femtonde maj i år.

Idag är sista dagen att lämna in remissvar på regeringens förslag om förarbevis för vattenskoter. Ett fyrtiotal remissinstanser som får lämna synpunkter på förslaget står listade i det dokument som finns att läsa på regeringen.se.


Foto: Getty


Förslaget har inte
alls har gått
ut på remiss


Bland annat är det flera olika länsstyrelser, tingsrätter, olika myndigheter som har med vatten och sjöfart att göra som får ge synpunkter och skicka remissvar.

Det är också flera olika intresseorganisationer som Svenska Kanotklubben, Sportdykarförbundet, Seglarförbundet och och Racerbåtförbundet som är remissinstans. 


Foto: Getty

En av de intresseorganisationer som är starkt kritiska till regeringens förslag om förarbevis för vattenskoter är Guppa.se. De finns däremot inte med som remissinstans.


På organisationens hemsida skriver vd:n Joakim Ringvide ett lång debattinlägg om vad Guppa.se anser om förslaget.

Hela förslaget inte alls har gått ut på remiss, utan Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förarbeviset till varje punkt. Foto: Helmnet. Bilden är ett montage.


Guppa.se skriver att de har 15.000 medlemmar och de har arbetat fram ett förslag på hur de tycker att reglerna istället borde se ut.
Bland annat att ett form av register för båtar som går snabbare än femton knop borde införas.


Foto: Skärmdump från Guppa.se. Läs hela inlägget via länken längst ner i artikeln. 


Joakim Ringvide skriver också att Guppa.se försökt att få till ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att diskutera frågan, men utan resultat.

Läs hela inlägget om kritiken från Guppa via länken nedan. Remissvaren publiceras senare på regieringens webbplats.