15 March 2021
Nya remissvar om

Förarbevis för vattenskoter

vattenskoter4 Foto: Getty
I fredags kom ytterligare remissvar in till regeringen om förslaget av förarbevis för vattenskoter. Tre myndigheter, en tingsrätt och en förvaltningsrätt har svarat och gett nya synpunkter på förslaget.

Av nitton remissinstanser, som fått möjligheten att lämna synpunkter på det kompletterande förslaget om förarbevis för vattenskoter, är det bara fem instanser som har svarat.
Det är Förvaltningsrätten i Linköping, Kalmar Tingsrätt, Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket.


Foto: Getty

Kustbevakningen har lämnat ett tre sidor långt svar där de bland annat påpekar att möjligheten att fysiskt omhänderta ett elektroniskt dokument är svårt.


Ett elektroniskt förarbevis torde vara fysiskt omöjligt att ”omhänderta” och även om man skulle tänka sig att utskrivna varianter finns så går de inte att jämföra med ett riktigt körkort då förarbevisen inte ska innehålla fotografi eller likande. Mot denna bakgrund avstyrker Kustbevakningen att regleringen införs.


Foto: Getty


De skriver också att spärrtiden vid återkallelse av förarbeviset måste ses över då vattenskoteråkning normalt sätt sker på sommartid.
De har även synpunkter på möjligheten för att obehöriga vattenskoteråkare själva ska kunna köra vattenskotern till närmsta lämpliga upptagningsplats.


Foto: Getty


Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Utöver de remissinstanser som listats har andra instanser också möjlighet att skicka in svar. 

Alla remissvar i sin helhet kan du läsa via länkarna nedan.