23 June 2020 Malin Westling
Tävlingsledaren för Orust Jetski Klubb:

"Lösningen är förarbehörighet"

uppfoljning5 Foto: arkivbild Helmnet
Lösningen på all okynneskörning med vattenskotrar, är att det måste till förarbehörighet och klara regler som efterlevs och bestraffas, skriver tävlingsledaren för Orust Jetski Klubb till Helmnet.

Igår publicerade vi en artikel utifrån en reportageserie som Sveriges radio Dalarna har gjort kring vattenskoterkörning. Sjöräddningssällskapet är mycket kritiska till hur vattenskoteråkare kör på bland annat Runn i Dalarna. 


Foto: Jessica Jonsson, arkivbild Helmnet

Enligt dem saknas sjövett och att vattenskoteråkarna kör alldeles för fort och för nära land. Helmnet ställde en fråga på sociala medier om hur vattenskoteråkare själva ser på det. I ett mail skriver Thomas af Klinteberg, tävlingsledare för Orust Jetski Klubb, hur han tycker att man ska lösa problemet.


På sikt kommer
detta att rädda liv


Thomas af Klinteberg menar att de flesta som kör på Västkusten sköter sig och problemet är nog större i Stockholmsområdet än på mindre orter.

Vi som jobbar aktivt med sporten AquaBike försöker få förare att komma till våra ban-områden istället för att de ska leka runt badplatser.Foto: Thomas af Klinteberg tävlingledare Orust Jetski Klubb

Men det finns vissa hinder med att lägga ut bojbanor runt kustområden i Sverige då strandskyddet är starkt förankrat hos myndigheterna. Enligt Thomas af Klinteberg beviljas sällan dispens från detta.
-Länsstyrelserna runt om i landet har inte godkänt områden utan hänvisar till vattenskoterförordningen från 1994, vilken ännu ingen mig veterligen fått någon påföljd om de brutit mot denna, så det gör förordningen omodern, säger Thomas.


Foto: Privat, träning med Orust Jetski Klubb på Västkusten

Thomas menar också att om de från klubbarnas sida inte kan knyta till sig förare som gillar att leka runt bojar eller hoppa i vågor, så måste det till andra åtgärder för att stävja okynneskörning som förstör för de aktiva förarna i klubbarna.

Man kan inte köpa
sig till omdöme


Vattenskoter och Jetski klassas som båt (fartyg). Även de maskiner som används när man tävlar i AquaBike. Reglerna som finns för trafik på vatten måste ses över och efterlevas och Thomas af Klinteberg anser att det måste till någon form av behörighet för att framföra olika båtar. Hans förslag är: 

  • Åldersgränser för olika båttyper. 
    "En 10åring ska inte få framföra en stor motorbåt utan vuxen persons medverkan, vilken i sin tur ska ha någon form av behörighet (kunskap) att framföra fartyget".

  • Hastighetskörkort.
    "Man ska inte få framföra en båt i 55 knop utan kunskap, det måste till en gräns där det krävs höghastighets körkort".

  • Någon form av nummerskylt. 
    "Man ska inte kunna vara anonym. På sikt så bör det finnas någon form av nummerskylt så att det går att spåra och lagföra de som bryter mot gällande sjöregler".

De som normalt sköter sig på sjön har inget att oroa sig för och kunskap har aldrig varit tungt att bära, på sikt kommer detta att rädda liv, säger Thomas.


Foto: Helmnet, aquacrossträning med Gefle Jet Racing Club utanför Gävle


Han menar också att det inte ska krävas att man citat "ska behöva vara diplomingenjör för att skaffa behörighet" utan att förarbeviset ska jämställas med att ta ett körkort för EU-moped.


Foto: Helmnet, aquacrossträning med Gefle Jet Racing Club utanför Gävle

-Tyvärr så saknas det incitament att belöna de som sköter sig, men det är en fråga för försäkringsbolagen och risk bedömning, säger Thomas.

Man inte köpa sig till omdöme, att använda hjälm, flytväst och ryggskydd på en vattenskoter som gör 60 knop borde vara självklart, tyvärr är så inte fallet avslutar Thomas.