10 March 2021
Nya regler för vattenskoter till 2022

Kravet på förarbevis skjuts upp

vattenskotergnesta1 Foto: Getty
Det blir inget krav på förarbevis för vattenskoter i år då det omtalade förslaget skjuts på framtiden. Det nya förslaget innebär istället att kravet föreslås träda i kraft först 2022.

Regeringen skjuter fram tidsplanen för kravet på förarbevis för vattenskoter. Efter att förslaget skickades på remiss har flera ändringar föreslagits av både branschorganisationer, föreningar och myndigheter.


Foto: Getty

Förutom att det skulle bli för tajt med tid, att dels hinna utbilda och godkänna de som i sin tur ska genomföra utbildningarna om förarbeviset, har det uppdaterade lagförslaget också justerats när det gäller vissa undantag.


Innan kravet på förarbevis träder i kraft bör det finnas en rimlig möjlighet för samtliga att genomgå utbildningen, står det bland annat i promemorian.Till exempelvis kommer det inte att krävas förarbevis för vattenskoter som används vid räddningstjänst eller olycksförebyggande verksamhet. Även bestämmelserna om återkallelse av förarbevis har justerats.


Foto: Peter Östberg

Det nya förslaget föreslås träda i kraft i första maj nästa år. Förslaget är nu ute på snabbremiss och nya svar ska lämnats senast på fredag den tolft mars.


Foto: Malin Westling