01 October 2020
Ny regler väntas

Förarbevis för vattenskoter kan komma till 2022

bevis3 Foto: Helmnet
bevis5 Foto: Getty
Transportstyrelsens utredning om åtgärder för att höja säkerheten vid vattenskoterkörning är nu klar. Myndigheten föreslår krav på förarbevis som ska införas redan till år 2022.

På uppdrag från regeringen har Transportstyrelsen tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för att minska olyckor och för att öka säkerheten för vattenskoterkörning. 


Träda i kraft så
snart som möjligt


I en rapport på över sextio sidor ger Transportstyrelsen förslag på införande av obligatoriskt förarbevis för att få köra vattenskoter. De ger även förslag på hur utbildningen för att få ett förarbevis, med både teoretiska och praktiska moment, ska se ut.


Foto: Helmnet


Vidare föreslår myndigheten att det efter avlutad och godkänd utbildning ska utfärdas ett digitalt förarbevis som vid kontroll ska kunna uppvisas tillsammans med en identitetshandling, står det i förslaget. 


Enligt förslaget ska den föreslagna förordningen träda i kraft så snart som möjligt, men att kraven på förarbevis ska börja gälla från och med den 1 januari 2022.

I rapporten står det att det idag finns mellan tjugofem till trettiofem tusen vattenskotrar i Sverige. Det är dock svårt att veta exakt hur många vattenskotrar det verkligen finns i Sverige då det inte finns något register för vattenskotrar idag. 


Foto: Helmnet


För två år sedan beslutade regeringen att inför en åldersgräns på femton år för att få få köra vattenskoter. I rapporten står det att Transportstyrelsen har utvärderat två sommarsäsonger med åldersgräns och gått igenom olycksstatistiken under samma period.Transportstyrelsens statistik visar att det under perioden 2017- 2020 omkommit totalt 3 personer i vattenskoterrelaterade olyckor och minst 37 personer har skadats i vattenskoterrelaterade olyckor.


Nyligen skickade Sjöfartsverket ut ett pressmeddelande över sjöräddningsinsatser under perioden maj-augusti i år. Över 800 sjöräddningsinsatser gjordes där majoriteten av dem gjordes för att bistå olika typer av fritidsbåtar. 


Foto: Helmnet

På grund av Coronapandemin, och att bara ett tjugotal av sjuttio akutsjukhus i landet har ett avtal med Transportstyrelsen över att rapportera in olyckor i Strada, så är troligtvis mörkertalet stort i hur många olyckor där vattenskotrar varit inblandade. 

Olyckor som sker på vägar rapporteras in från polisen. Där rapporteras antalet skadade och omkomna i vägtrafiken, och akutsjukhusen rapporterar in antalet personer som har sökt vård på grund av sina skador. Även hur många som avlidit på sjukhusen till följd av trafikolyckor rapporteras in.

Någon motsvarande heltäckande rapportering kring skadade inom båtlivet saknas idag, skriver Lars-Göran Nyström, Sjösäkerhetssamordnare Båtliv Transportstyrelsen i ett mail till Helmnet.