26 August 2020

"Snöskotern gör en komplett som människa"

Svedea har tidigare gjort en film om passionen för MC-körning då de dokumenterade Bike Babes. Nu har de gjort det igen där de lyfter fram snöskoterkörning med filmen "Skoterliv – en passionerad historia".

Jonas älskar att köra snöskoter och livet kring det. Han är uppvuxen med snöskotrar och har upptäckt naturen på skotern i hela sitt liv.  

Jag låter ofta naturen planera min resa, visa mig slutmålet, säger Jonas. 


Foto: YouTube Svedea

Han har ofta med sig sin son ut på sina turer och hoppas att han förmedlat passionen för körningen till honom och att även han ska fortsätta köra snöskoter hela livet.

Att susa fram på snöskotern gör en komplett som människa. Då försvinner känslan av tid och rum, säger Jonas. 


Foto: YouTube Svedea


Frösäkringsbolaget Svedea identifierar sig själva med den passionen och ville därför ge skoterglädjen ett nytt fönster ut mot omvärlden och visa vad så många går miste om. Därför gjorde de filmen om Jonas, hans son och deras liv på vidderna.


Vi gillar snöskoter och vi gillar skoteråkare. För dem är livet med skoter mer en passion än en hobby och att söka sig ut i det vita, okända är en självklarhet, skriver Svedea.  


Foto: YouTube Svedea