31 March 2021
Se upp för renarna

Snöskoterförare uppmanas till försiktighet

renar1 Foto: Getty
Påskhelgen är en stor skoterhelg då många åker till fjällen. Kanske är det säsongens sista körning till och med. Nu uppmanar Nationella Snöskoterrådet alla fjällturister att ta hänsyn till djuren och fram för allt renarna.

Påskhelgen innebär oftast att många är ute på snöskoter i de svenska fjällen och i Norrlands inland.

Samtidigt som många jublat över de stora snömängderna denna vinter har det inneburit en stor påfrestning för flera renskötselområden.


Foto: Getty

Nationella Snöskoterrådet har skickat ett pressmeddelande där de uppmanar skoteråkare att vara försiktiga och visa särskild hänsyn till renar i området. Bland annat har den stora snömängden i vinter inneburit särskilt svåra betesförhållanden för djuren.


Foto: Getty


21 av landets 51 samebyer har fått katastrofskadeskydd för att förhindra att en omfattande mängd renar ska dö.

Snöskoterförare som planerar för körning inför påsken uppmanas därför till särskild försiktighet vid kontakt med renar, skriver de i sitt pressemeddelande. 


Foto: Malin Westling


Bristen på tillgängligt bete har gjort att renarna är i dålig kondition och att vajorna är försvagade när de går in i kalvningsperioden som pågår från mitten av april till slutet av maj.

Störningar från snöskotrar och människor kan i värsta fall leda till att vajorna förlorar sina kalvar. Därför uppmanar vi alla snöskoterförare att vara försiktiga och visa hänsyn i renbetesområdena, säger Brita Thomasson, Sametingets representant i Nationella Snöskoterrådet.


Foto: Getty

Råd för att minimera risken att renarna störs:  

  • Håll alltid hundar kopplade - lösa och skällande hundar riskerar att stressa och jaga renar.

  • Observera renspår - finns det renspår är det ett tecken på att det finns renar i närheten. Ytterligare tecken kan vara svarta plastsäckar på snöskoterleden eller spåret.

  • Vid kontakt, sakta ned - i de flesta fall går renarna av leden eller skoterspåret om snöskotern saktar ned eller stannar. Ibland är det nödvändigt att vänta och ge renarna tid att flytta sig.

  • Kör med hänsyn i grupp – om det är flera snöskotrar i grupp bör alla utom en stanna. Den kör sedan lugnt en omväg runt renarna och ställer sig sedan på spåret bortom dem. De går då normalt av skoterspåret.

  • Stressa inte renarna - motorljud kan stressa. Kör försiktigt och vänta lugnt att renarna går åt sidan. Annars kan renarna gå tillbaka till snöskoterspåret.

  • Passera renar med god marginal på kalfjället. På kalfjället är det lättare planera eftersom sikten är längre. Utnyttja detta och passera renar med god marginal.

  • Undvik trånga fjälldalar där renar befinner sig. Trånga fjälldalar kan vara särskilt stressande miljöer för vajor som behöver betesro inför kalvningen.


Läs hela pressemeddelandet via länken nedan.