26 November 2020
Andra beteenden har större betydelse enligt ny enkät

Hastigheten inte viktigaste tycker trafikanterna

hastighet4 Foto: arkivbild Getty
Inte köra rattfull, att inte använda mobiltelefon när man kör, och att använda bälte är de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Endast tre av tio tycker att hastigheten är viktigast, visar Trafikverkets egna undersökning.

Varje år gör Trafikverket en trafiksäkerhetsenkät där personer tillfrågas om attityder kring trafiksäkerhet. Mätningarna har gjorts sedan 1981 och i år har 6700 personer i åldrarna 16-84 år svarat.


Åsikten är mycket
starkt relaterad
till kön och ålder

Trots att Trafikverket själva gång på gång påtalar vikten av hastigheten, och att sänka hastigheten som en åtgärd för att öka trafiksäkerheten, är det bara tre av tio tillfrågade som tycker att hastigheten är det viktigaste. 


Foto: Arkivbild Getty


De personer som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna är mellan 20-54 år, där 3 av 10 anger det alternativet. Medan den äldsta åldersgruppen, 75–84 år, ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet skriver Trafikverket. 


Foto: Arkivbild Getty


Personer som själva aldrig kör bil tycker också att hålla hastigheten är bland det viktigaste.  De beteenden som de allra flesta ansåg som viktigast för trafiksäkerheten är att inte köra rattfull, att inte rattsurfa och att använda bilbälte.


Foto: Arkivbild Getty

Svårt att känna
om en fartnivå är
farlig eller inte


Helmnet delade nyligen en artikeln om att Trafikverket nu sänker hastigheten på många vägar. Responsen i sociala medier var övervägande negativ och där motorcyklister fram för allt tycker att åtgärden är helt fel.
Enligt Trafikverkets enkät ökar däremot acceptansen för att sänka hastighetsgränserna.

 

Åsikten är mycket starkt relaterad till kön och ålder. Det är i högre grad kvinnor och äldre personer  som  instämmer i påståendet, skriver Trafikverket. 


Foto: Arkivbild Getty


Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Maria Krafft säger att resultaten speglar det även myndigheten själva ser en utmaning i. 


Nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte. Samtidigt vet vi att det får stora konsekvenser att köra 5-10 km/tim för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/tim sparas 15 liv per år, säger Maria Krafft.


Foto: Trafikverket. Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket

Läs mer om enkäten och resultaten på Trafikverks hemsida via länken nedan.