05 March 2021
Sverige övergår till E10

Bensinen blir mer miljövänlig i sommar

tanka3 Foto: Malin Westling
I slutet av sommaren får Sverige en ny standardkvalitet för 95-oktanig bensin. Från och med första augusti ska all bensin vara E10 istället för E5. Med en större blandning av etanol i bensinen ska koldioxidutsläppen minska.

Idag är standardkvalitén för 95-oktanig bensin i Sverige E5, det innebär att bränslet innehåller fem volymprocent etanol. Från och med den första augusti höjs den volymen till upp till tio volymprocent och standardkvalitén blir istället E10.


Foto: Malin Westling


Sveriges Motorcyklister skriver att MC-tillverkarna i Europa, ACEM säger att alla nyare motorcyklar kan använda E10. 


Den nya standardkvalitén finns redan i tretton länder i Europa bland annat i Frankrike, Tyskland och i Finland.Foto: Malin Westling


Då den nya kvalitén inte är optimala för fordon som är äldre än trettio år påtalar Motorhistoriska Riksförbundet och SMC att det är viktigt att det finns en tillgång på fossila bränslen tills andra alternativ finns på marknaden.

Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. De kan helt enkelt komma att lösas upp vilket kan medföra en ökad risk för brand. Problemet med fordon som står länge och där bensinen binder vatten blir större med inblandning av E10, skriver MHRF.  


Att mer etanol i bensinen ska göra den mer miljövänlig och att koldioxidutsläppen minskar.


Foto: Helmnet