24 November 2020
Forskingsprojekt från SLU

Vältskydd på fyrhjulingar utvärderas för att rädda liv

quadbar4 Foto: Quadbar Industries
Just nu pågår ett forskningsprojekt med fyrhjulingar på Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet är att se hur användandet av skyddsanordningar på fyrhjulingar kan rädda liv och minska antalet olyckor.

Det finns idag runt 190.000 fyrhjulingar registrerade i Sverige. Varje år sker ett tiotal dödsolyckor och i de flesta olyckorna har föraren vält med sin fyrhjuling, skriver SLU.

Därför startade en grupp forskare ett projekt för att ta reda på hur fyrhjulingsanvändare ser på säkerheten och funktioner på en ATV och vad de har för erfarenheter det. Projektet ska också utvärdera de vältskydd som finns att montera på fyrhjulingar. 


Ett stort antal forskningsstudier har visat att ett enkelt vältskydd på fyrhjulingar väsentligt minskar risken för allvarliga personskador vid vältningsolyckor, skriver SLU. 


De skriver också att monteringen av en lätt skyddsanordning på fordonet inte märkbart försämrar stabiliteten på fordonet. 


Foto: Quadbar Industries


Varje år omkommer cirka 8-9 personer på fyrhjulingar i Sverige. I de flesta fall är det väg- singelolyckor. I 70% procent av olyckorna hade fyrhjulingen vält. Sju av tio omkomna var alkohol- eller drogpåverkade skriver SLU. Målet med forskningsprojektet är att minska antalet allvarliga olyckor.


Foto: YouTube Quadbar Industries

 

Foto: YouTube Quadbar Industries


De sammanställda erfarenheterna ska leda till utveckling av bättre och mer attraktiva produkter som i förlängningen kan öka acceptansen och efterfrågan på skyddsanordningar bland fyrhjulingsförare, skriver SLU.


I Australien har en ny säkerhetsstandard införts för att minska antalet dödsolyckor på fyrhjulingar. Sedan 2019 måste nya fyrhjulingar ha information om vältningsvinkel på maskinen och uppfylla ett minimikrav för stabilitet i lutningar, det vill säga vältningsvinkel.  Från och med 2021 måste också nya fyrhjulingar vara utrustade med ett vältskydd.


Produkten som testas och utvärderas i det svenska forskningsprojektet kommer från det australiensiska företaget Quadbar Industries. Se videon från deras tester med Quadbar Flexi via länken nedan. 


Foto: YouTube Quadbar Industries

Foto: YouTube Quadbar Industries


Projektet startades 2016 och ska pågå fram till mars 2022. Sedan i somras har Sveriges lantbruksuniversitet sökt deltagare. Länk till projektet och information om hur du deltar hittar du längst ner i artikeln.