07 July 2020

Nya regler kring förmånsbeskattning av ATV

atv1 Foto: Getty
Med hjälp av en körjournal kan du som äger en fyrhjuling genom ditt företag men använder den privat nu slippa förmånsbeskattas.

I höstas debatterades det flitigt om fyrhjulingar ska förmånsbeskattas eller inte. Bönder, lantbrukare och andra yrkeskategorier som använder sin fyrhjuling både privat och i arbetet kunde vänta en stor skattesmäll. 


En detaljerad körjournal
kan visa att den inte
används privat


Nu har Skatteverket kommit med en ny så kallad rättslig vägledning vad gäller de tidigare skattereglerna för företagare som köper och äger en fyrhjuling och även brukar den privat. Snö- och terrängfordonsbranschen har tillsammans med Skattebetalarnas Förening och LRF arbetat med frågan kring förmånsbeskattning av ATV.


Foto: Getty


Och från och med den femtonde juni 2020 ska den som kör en fyrhjuling som ägs av företaget fortsatt förmånsbeskattas. Men men bara för det reella värdet och för den tid man använder den privat. Genom att föra körjournal ska detta hållas isär.

Snö- och terrängfordonsbranschen skriver på sin hemsida att möjligheten att kunna använda företagets fyrhjuling privat ska inte beskattas överhuvudtaget om företaget med en noggrann och detaljerad körjournal kan visa att den inte används privat.

Om det inte står klart att den inte använts privat kan man fortfarande påföras en förmånsbeskattning men värdet ska i sådant fall inte överstiga företagets kostnader för fyrhjulingen.


Foto: Access ATV


Därmed riskerar man inte att få en förmånsskatt som bygger på orimliga teoretiska hyreskostnader så som det var skrivet tidigare skriver de på sin hemsida.

Körjournalen ska innehålla datum, mätarställning eller gångtimmar före och efter, arbetsuppgift/arbetsinnehåll och var arbetet har utförts. Ju mer detaljerat desto mindre risk för tveksamheter vid en revision.