27 February 2020 Malin Westling
Positiv trend för ATV

Allt fler kör fyrhjuling

AccessATV7 Foto: Mattias Sulander
AccessATV8 Foto: Mattias Sulander
Antalet fyrhjulingar i Sverige ökar visar färsk statistik från försäkringsbolaget Svedea. Glädjande nog har säkerhetstänket samtidigt också ökat vilket gör att andelen personskador sjunkit.

De senaste åren har antalet antalet fyrhjulingar i Sverige ökat samtidigt som andelen personskador minskat väsentligt skriver Svedea i ett pressmeddelande.  Totalt sett har personskadorna i samband med fyrhjulingsolyckor minskat med nära 22% mellan 2016-2019. 

Foto: Mattias Sulander

Naturligtvis är det väldigt glädjande att andelen personskador minskar markant, trots att det totala antalet fyrhjulingar växer.

Det visar även offentlig statistik från SCB samt skadestatistik i Strada informationssystem som bygger på rapportering från polis och svenska akutsjukhus, säger Fredrik Lilliehöök, produktchef för ATV-försäkring på Svedea.

Foto: Mattias Sulander

Att skadorna minskat har flera orsaker enligt Svedea. Dels har säkerhetsmedvetandet ökat hos ATV-förarna. Men även att det sedan 2009 krävs ett förarbevis för att köra fyrhjuling.  

– Även om skadestatistiken har en positiv trend måste vi fortsätta arbeta med olika skadeförebyggande insatser. Det gäller allt från personlig skyddsutrustning till att jobba för att minska de alkoholrelaterade olyckorna, säger Fredrik Lilliehöök.

Foto: Mattias Sulander